Spôsob výučby

Fungujeme novou Cambridge metódou, ktorá je považovaná za efektívny a výborne fungujúci spôsob výučby anglického jazyka, je tiež alternatívou k tradičným metódam výučby, ktorá sa vyvijala vo Veľkej Británii viac ako 15 rokov na Cambridgskej univerzite.


V súčastnej dobe pomocou tejto metódy vyučuje viac ako 400 škôl po celom svete. Cambridge metóda je vhodná pre všetky jazykové úrovne, pokročilejší študenti si veľmi pochvaľujú najmä odbúranie strachu hovoriť cudzím jazykom (podľa svetových štatistík má tento problém až 90% ľudí).
U začiatočníkov je motivujúci hlavne výrazný jazykový pokrok, ktorý pomocou tejto metódy dosahujú.
Tento systém výučby je orientovaný na praktickú stránku jazyka-rozprávanie a porozumenie , teda najmä to, čo ľudia najviac potrebujú v každodennom živote. Samozrejme že aj gramatika, je plnohodnotne zastúpená, avšak je vyučovaná prirodzene, už počas konverzácie, presne tak, ako sa malé dieťa učí svoj materinský jazyk.

Hneď na úvod vás upúta dynamika a rýchlosť vyučovacích hodín. Lektor rozpráva po anglicky prirodzenou rýchlosťou, čím maximálne simuluje anglicky hovoriace prostredie, tým zabezpečuje 100% koncentráciu na jazyk a hodiny sú naozaj efektívne, pretože sa učíte priamo na nich. Výučba je založená na otázkach a odpovediach. Pri odpovedi Vám pomáha lektor, čím automaticky vytvára podmienený reflex a reaguje bez premýšľania, aký čas alebo predložku použiť - neučíte sa teda pracovým memorovaním ako u ostatných metód, ale priamo konverzáciami a precvičovaním daných a modelových javov. Jazyk sa teda učíte prirodzene tak, ako ste sa naučili materinskú reč, v klasických jazykových školách je výsledok do veľkej miery závislý od lektora, ale pri našej metóde sa profesionálny lektori striedajú, čím sa opäť simuluje anglicky hovoriace prostredie.
Cambridge metóda zaručuje každému študentovi vynikajúce výsledky, nezaťažuje študentov zbytočnými domácimi úlohami, je jednoduchá a príjemná, táto metóda je vhodná pre študentov v každom veku, bez ohľadu na to, za akým účelom študent jazyk študuje.